Dzīvojot bez strīdiem

“Kas uzsāk asu vārdu maiņu, ir līdzīgs tam, kas sagrauj ūdenim tā aizsprostu. Atturies no asas vārdu maiņas, iekāms tu neesi vēl tajā iejaukts!” — Salamana Pamācības 17:14

Strīdi ir viens no galvenajiem ieročiem, ko ienaidnieks izmanto pret kristiešiem. Es ticu, ka ir trīs galvenās durvis, pa kurām mūsos ienāk strīdu gars.

1. Mūsu mute: nepareizi vārdi, kas izrunāti nepareizajā brīdī, pavisam noteikti var aizsākt vētru un iedegt karstu uguni. Jo vairāk šādus nepareizus vārdus piemetam, jo karstāka kļūst uguns. Viens no veidiem, kā apstādināt uguni, ir aizvākt tās degmateriālu.

2. Mūsu lepnums: lai arī nepareizi vārdi var uzsākt strīdu, tieši lepna sirds atsakās paklusēt, lai saglabātu mieru. Lepnums pieprasa iespēju paturēt pēdējo vārdu, tomēr Dieva Vārds māca, ka tas ved uz iznīcību (sk. Salamana Pamācības 16:18).

3. Mūsu viedoklis: ļoti bieži strīdi izceļas, kad cenšamies otru pārliecināt par sava viedokļa pareizību. Kad apjautīsim, ka mums vēl tik daudz jāmācās un pārstāsim izteikt savu viedokli tad, kad bez tā var iztikt, mēs iegūsim vajadzīgo gudrību.
Ienaidnieks vienmēr centīsies piepildīt mūsu dzīvi ar strīdiem. Pieņem lēmumu pagodināt Dievu un citus, atsakoties strīdēties, un tā vietā dzīties pēc miera, vienotības un sapratnes.

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, palīdzi man būt uzmanīgam un iestāties pret strīdiem. Es nododu Tev savus vārdus un viedokli. Es ilgojos pēc mierpilnām attiecībām ar citiem.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon