Gaidi pacietībā

Gaidi pacietībā

“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” — Galatiešiem 5:22

Reizi pa reizei, mēs visi savā dzīvē vēlamies redzēt kādas izmaiņas, bet ne vienmēr esam gatavi tam procesam, kas nepieciešams, lai līdz tām nokļūtu. Parasti tas ir ilgāks process, kā mums šķiet, ka tas būtu nepieciešams, un procesa gaitā vienmēr nākas gaidīt. Jautājums ir šāds – vai mēs protam gaidīt pareizi? Ja mēs gaidām nepareizi, tad jutīsimies nožēlojami, bet, ja pieņemsim lēmumu gaidīt pēc Dieva prāta, tad mēs varam kļūt pacietīgi un pat izbaudīt šo gaidīšanu.

Tam vajadzīga vingrināšanās, bet ļaujot Dievam mums palīdzēt katrā situācijā, mūsos attīstās pacietība, kas ir viena no svarīgākajām kristieša īpašībām. Pacietība ir Gara auglis. Tā attīstās vienīgi pārbaudījumos, tāpēc mēs nedrīkstam bēgt no pārbaudījumiem un grūtībām. Jo Bībelē teikts, ka, sevī attīstot pacietību, mēs beidzot jutīsimies pilnībā apmierināti, mums nekā netrūks (sk. Jēkaba 1:2-4).

Pat mūsu attiecības ar Dievu neizpaliek bez progresējošām pārmaiņām. Piedzīvojot notikumus, kuros mums jāgaida ilgāk, kā mēs gribētu, mēs iemācāmies Viņam uzticēties vēl dziļāk un pamatīgāk.

Tici man, gaidīšana var šķist grūta, bet tā darīs tevi stiprāku. Labums, ko nesīs gaidīšana, ir nepārprotami tās vērts!


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es gribu mainīties un pieaugt attiecībās ar Tevi. Es saprotu, ka tam man vajadzīga pacietība, un es zinu, ka gaidot, kamēr Tu manī veido pacietīgu sirdi, es kļūšu tikai stiprāks.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon