Gaismeklis Un Gaisma

Gaismeklis un gaisma

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” (PSALMS 119:105)

Nav nekā pārdabiskāka par Dieva Vārdu, kas mums ir dots caur dievišķu atklāsmi, Svētajam Garam runājot caur Viņa praviešiem un mācekļiem. Bībelē atrodama atbilde uz jebkuru mūsu jautājumu. Dieva Vārdā pārpārēm atrodami dzīves principi, patiesi stāsti par Dieva žēlastību un izteiksmīgas līdzības, kas atklāj svarīgas patiesības ikvienam Zemes iedzīvotājam.

Bībele ir kā personīga vēstule tev un man. Tajā atklāts ir viss, kas mums jāzina. Reizēm Dievs var runāt uz mums arī ar vārdiem, kas nav atrodami kā konkrēta rakstu vieta vai pants, tomēr, ja tas patiešām ir Viņš, tad dzirdētais nekad nebūs pretrunā tam, kas pausts Viņa Vārdā. Meklējot Dievu Viņa Vārdā, Viņš mūs vadīs un runās uz mums ikvienā situācijā. Kad meklēju Dieva atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, Viņš bieži liek man atcerēties kādu rakstu vietu, kurā varu atrast precīzu atbildi tam, ko meklēju.

Kopš esmu saņēmusi Svētā Gara pilnību, Dieva balss (Svētā Gara vadība) ir kļuvusi par neatņemamu un dabisku katras manas dienas daļu. Dievs dāvā Savu Garu ikvienam, kas pēc tā lūdz (sk. Lūkas 11:13), un Svētais Gars mums palīdz izprast Dieva Vārdu, lai varam pielietot tā gudrību savā dzīvē.


Dieva vārds šodienai: Lasi Dieva Vārdu kā personīgu vēstuli, kas uzrakstīta tieši tev.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon