Ieklausies un paklausi tam, ko Dievs tev saka

Ieklausies un paklausi tam, ko Dievs tev saka

“Kaut jel notiktu, ka tiem vienmēr būtu tāds sirdsprāts – Mani bīties un visus Manus baušļus mūžam turēt, lai viņiem un viņu bērniem labi klātos mūžīgi.” — 5. Mozus 5:29

Dievs nerunā vienīgi uz kalpošanu vadītājiem. Viņš runā ar ikvienu cilvēku, jebkurā dzīves gājumā, kuram ir personīgas attiecības ar Viņu. Ļoti daudz cilvēku nemaz nesagaida, ka varētu dzirdēt no Dieva, lai arī patiesībā Viņš runā ar mums visiem. Viņš runā ar tevi.

Protams, ja vien tu neieklausies Viņa balsī, tad tu Viņu nedzirdi un nevari darīt, ko Viņš no tevis sagaida. Viņā tu vari ieklausīties, lasot Bībeli, pavadot laiku klusumā Viņa klātbūtnē, regulāri sagatavojot savu sirdi tam, lai no Viņa dzirdētu. Tādā veidā tu vari sekot Viņa dotajiem norādījumiem un turēt Viņa pavēles.

Izlasi 5. Mozus 5:29. Vai vari sadzirdēt ilgas Dieva balsī, izsakot šos vārdus? Viņš vēlas, lai mēs turētu Viņa baušļus, lai mums labi klātos mūžīgi. Viņam rūp mūsu labsajūta, bet Viņš zina, ka Viņš var par mums parūpēties vienīgi tad, ja esam gatavi ieklausīties un arī paklausīt.

Lai attiecības ar Jēzu Kristu kļūst par tavu dzīvesveidu un esi uzticīgs Vārda darītājs. Uzklausi šodien Viņa gudrību un seko tai.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es ticu, ka Tu runā ar mani, un es gribu pazīt Tavu balsi. Es mērķtiecīgi ieklausīšos un darīšu to, ko Tu man saki, lai man varētu „labi klāties”.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon