Iemācies gaidīt

Iemācies gaidīt

“Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” — Jesajas 40:31

Cilvēki man bieži jautā – „Kā es varu zināt, vai tiešām dzirdu no Dieva, vai pats visu izdomāju?”

Es ticu, ka atbilde meklējama spējā gaidīt. Kad jāpieņem svarīgi lēmumi, mēs bieži izjūtam nepieciešamību pasteigties. Kaut kas jādara un jārīkojas ir tieši tagad! Tomēr dievišķa gudrība saka, ka jānogaida, līdz ieraugām kopainu un saprotam, ko un kad darīt.

Mums visiem jāapgūst prasme arī soli atkāpties un katru situāciju izvērtēt no Dieva skatupunkta. Vienīgi tad spēsim pieņemt lēmumus tā, kā Viņš to vēlas.

Gaidīšanā ir atrodams spēks. Gaidot uz To Kungu, tu sāc sajust savā garā, ko Tas Kungs patiesībā vēlas darīt, nevis tikai savas emocijas, kas norādītu uz to, ko Viņš varētu no tevis vēlēties.

Kad esi svarīga lēmuma priekšā, gudrākais ir nogaidīt, līdz saņem skaidru atbildi, pirms esi spēris soli, ko vēlāk var nākties nožēlot. Tas var šķist ļoti biedējoši, un tu gribēsi pasteigties, bet neļauj šim spiedienam nomākt gudrību un Dieva atziņu.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es negribu pazust mirkļa spriedzē un pieņemt lēmumu, ko pēc tam man nāksies nožēlot. Atgādini man katru dienu gaidīt uz Tevi. Varbūt tas nebūs viegli, tomēr Tava gudrība un atziņa ir tā vērta, lai gaidītu.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon