Izsūdzi un lūdz

Izsūdzi un lūdz

“Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (JĒKABA 5:16)

Grēks mūs šķir no Dieva. Tas liek mums justies tālu no Dieva; tas var arī radīt vēlmi slēpties no Viņa, negribēt ar Viņu sarunāties un neļaut dzirdēt Viņa balsi. Ja zinām, ka esam grēkojuši, mums vajadzētu lūgt Dievam piedošanu un to pieņemt, jo Viņš apsola piedot, ja no sirds nožēlojam. Tam, kas ir apslēpts, ir vara pār mums, tāpēc ir reizes, kad ļoti noderīgi ir izsūdzēt savus grēkus citiem cilvēkiem, kā to pamāca šodienas pants.

Lai varētu atzīt citiem savas kļūdas un lūgt pēc aizlūgšanas, mums vispirms ir jāatrod cilvēks, kuram pilnībā uzticamies, un, otrkārt, mums jābūt gataviem nolikt malā lepnumu, lai pazemībā varētu atklāt savas cīņas. Ja tev to ir grūti izdarīt, lūdz, lai Dievs palīdz tev pieaugt pazemībā, jo, tiešām, ja izdodas atrast draugu, kuram varam uzticēties un atzīt – “Zini, man šajā jomā iet ļoti grūti, es gribu būt brīvs! Man sāp, lūdzu, aizlūdz par mani,” rezultāts ir fantastisks.

Atceros, reiz manu sirdi piepildīja karsta greizsirdība uz manu draudzeni. Es biju par to lūgusi, bet tā joprojām mani mocīja, līdz beidzot es atzinu to Deivam, un lūdzu, lai viņš par mani aizlūdz. Kad biju iznesusi šo greizsirdību gaismā, salūza tās vara pār mani, un es biju brīva. Vienmēr vispirms dodies pie Dieva, bet, ja tev vajadzīga drauga vai garīga vadītāja palīdzība, neļauj lepnumam sevi aizkavēt.


Dieva vārds šodienai: Lai lepnums netraucē tev atzīt citiem savas vainas, kad tas nepieciešams.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon