Izturi kā Jēzus

Izturi kā Jēzus
“.. un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.” — Ebrejiem 12:2
It visam parasti ir divas puses. Arī krustam – krustā sišana un augšāmcelšanās. Lai nokļūtu otrā pusē, Jēzum nācās izciest pirmo. Ja Viņš nebūtu to izcietis, mums joprojām nebūtu Glābēja, ne arī grēku piedošanas.
Ebrejiem 12:2 teikts, ka Jēzus spēja izciest krustā sišanas sāpes, raugoties uz sagaidāmo prieku par otrā pusē gaidāmo balvu – augšāmcelšanos. Arī mums kā Jēzum nākas izciest grūtības. Mana definīcija vārdam izciest ir „pārspēt izturībā velnu; būt pietiekami pacietīgam, lai ļautu konkrētajam pārbaudījumam vai ciešanām paveikt savu darbu manā dzīvē un tiktu otrpus krustam.”
Vai tie būtu negaidīti apstākļi, ciešanas pēc apzināta grēka vai pretestība kārdinājumam un grēkam, izvēloties rīkoties pareizi un cienīgi, mums visiem nākas izturēt un paciest. Tomēr jebkuru grūtību otrā pusē tevi gaida prieks par balvas iegūšanu jeb labie rezultāti.
Lai šodien tevi iedrošina tas, kā Jēzus tika galā ar grūtībām. Viņš zināja to prieku, kas Viņu sagaida, un izturēja līdz beigām. Viņš ir devis tev spēku rīkoties tieši tāpat.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es gribu izturēt kā Jēzus. Palīdzi man ieraudzīt prieku par iegūstamo balvu, kas mani sagaida, lai spēju Tavā žēlastībā izturēt jebkuras grūtības.”
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon