zvēlies labākas domas un iegūsti labāku dzīvi

Izvēlies labākas domas un iegūsti labāku dzīvi

“Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.” — Salamana pamācības 18:21

Raksti mums skaidri atklāj, ka dzīvība un nāve atrodama vārdos, ko mēs runājam. Ir tik svarīgi iemācīties kontrolēt savu muti, tomēr tev jābūt pārliecinātam, ka dari to pareizi.

Manuprāt, ļoti daudzi mēģina kontrolēt savu muti, bet neko nedara ar savām domām. Tas ir tāpat kā noraut tikai nezāles redzamo daļu – nezāle vienmēr atgriezīsies, ja vien neizrausi arī tās sakni. Tu nekad nespēsi kontrolēt savu muti, ja vispirms neiemācīsies kontrolēt savas domas.

Mēs bieži tiekam kārdināti domāt sliktas domas, bet mums nav tās jāpieņem. Mums ir dota izvēle! Mēs varam izvēlēties domāt pareizas domas, lai pēc tam varam runāt arī pareizus vārdus.

Tu vari izvēlēties dzīvību raisošas domas, lasot, klausoties, domājot un runājot par Dievu un Viņa Vārdu. Tas, kas ir tevī, kādā brīdī atradīs ceļu arī uz āru, tāpēc, ja piepildīsi savu prātu ar labām, pozitīvām, dzīvību nesošām domām no Dieva, tam dabiski sekos arī pozitīvi, spēcīgi, dzīvību nesoši vārdi.


Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, es gribu mainīt savas domas, lai es varētu runāt dzīvību nesošus vārdus. Palīdzi man atjaunot savu prātu ar Tavu Vārdu, lai mani vārdi atspoguļo Tevi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon