Jēzus nav farizejs

“Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.” — Jāņa 3:18

Dievs vēlas dziedināt Savus bērnus no pagātnes sāpinājumiem, ko izraisījis atraidījums. Viņš grib, lai tu zinātu, ka Viņš nekad tevi neatraidīs. Mateja 11:28 Viņš saka – „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” Tas attiecināms arī uz tiem, kas nopūlas būt nevainojami, nosodot sevi ar kauna sajūtu, ikreiz, kad kaut kas neizdodas.

Jāņa 3:18 Jēzus runā ar cilvēkiem, kuri mēģināja dzīvot pēc farizeju likumiem. Izpatikt farizejam ir ļoti grūts darbs; un viņi ir sastopami arī mūsdienās. Esmu droša, ka tu kādu pazīsti; kādu, kurš vienmēr tev cenšas pateikt – „Es pieņemšu tevi, ja tu būsi nevainojams un man izpatiksi. Ja nē, tad es tevi noraidīšu un nedošu tev savu mīlestību.”

Jēzus nav farizejs. Jāņa 3:18 Viņš saka, ka nekad nenoraidīs tos, kas Viņam tic. Tici Viņam, mīli Viņu, turies pie Viņa, paļaujies uz Viņu un uzticies Viņam. Tad tu tiešām spēsi ieiet priekā, kas rodas no dzīvības pārpilnības, ko Viņš tev grib sniegt.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, paldies, ka Tu mani vienmēr mīli un pieņem. Es ticu Tev, mīlu Tevi, paļaujos uz Tevi ar visu, kas ir manī.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon