Klausies lēnajā, klusajā balsī

Klausies lēnajā, klusajā balsī
“Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns – lēna balss.” — 1. Ķēniņu 19:12
Lai atrastu savā dzīvē mieru, mums atliek paklausīt Dieva pamudinājumiem, kurus Viņš mums dod ik dienas. Pamudinājums ir kā „zināšana” dziļi, dziļi sirdī, kas mums saka, ko darīt. Pirmajā Ķēniņu grāmatā 19:12 tā tiek saukta par lēnu, klusu balsi. Pamudinājums nav kā āmura sitiens pa pieri!
Mēs redzam, ka 1. Ķēniņu grāmatā aprakstītajā notikumā Tas Kungs nelietoja vareno un stipro vēju, zemestrīci vai uguni, lai pamudinātu Eliju. Viņš uzrunāja Eliju ar maigu, lēnu, klusu balsi. Pamudinājums arī ne vienmēr izskan kā balss. Patiesībā Dievs bieži dod mums norādījumus, runājot nevis uz mūsu ausīm, bet uz sirdi.
Ja mēs vienkārši iemācīsimies ieklausīties Dievā un darīt, ko Viņš saka, mēs atklāsim, ka viss risināsies daudz raitāk un veiksmīgāk. Lai kādā situācijā mēs būtu, mums jāklausās Dievā un jāpaklausa Viņa balsij. Tu varbūt nesaproti iemeslu, kāpēc Viņš tev liek ko darīt, bet, ieklausoties Viņa balsī un paklausot Viņa dotajiem norādījumiem, tu spēsi ieiet Viņa mierā. Tāpēc ieklausies!

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, palīdzi man klausīties uzmanīgi, lai katru dienu savā sirdī sadzirdētu Tavus pamudinājumus. Es ilgojos pēc Tava miera, tāpēc gribu klausīties Tevī.”
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon