Ļauj, lai Dievs tevi vada pretim dzīvībai

Ļauj, lai Dievs tevi vada pretim dzīvībai

“Es (..) lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību.” (5. MOZUS 30:19)

Jāņa 16:8 Jēzus saka, ka Svētais Gars ir nācis, lai pasauli tiesātu par grēku un pārliecinātu par taisnību. Viņš nekur nav minējis, ka Svētais Gars mūs nosodītu. Viņš palīdz izprast grēku un taisnību.

Svētais Gars atklāj cilvēkiem, kādi ir grēka augļi un kādu rezultātu nes taisnība, lai katrs pats var izvēlēties, kam sekot. Viņš ļoti skaidri nošķir starp to, kas ir labs un slikts, starp svētību un lāstu, dzīvību un nāvi, lai cilvēks varētu lūgt Dievam palīdzību izvēlēties dzīvību.

Cilvēks, kas dzīvo grēkā, ir nolemts samaitātai, nožēlojamai dzīvei. Nereti es sastopu cilvēkus, ko esmu pazinusi pirms vairākiem gadiem un jau kādu ilgāku laiku neesmu satikusi. Daži no viņiem nav dzīvojuši ar Dievu, un dzīves grūtības ir atstājušas ļoti skaidri redzamas sekas. Rūgtās, skumjās, nožēlojamās izvēles, ko viņi savā dzīvē ir pieņēmuši, ir redzamas arī ārēji, jo grēks padara cilvēka seju skumju, bieži vien viņi izskatās vecāki par saviem gadiem. Viņi ir nelaimīgi, negatīvi un neapmierināti cilvēki, kurus bieži piepildījis rūgtums, jo aizvadītā dzīve nebūt nav bijusi patīkama. Tomēr viņi nespēj ieraudzīt, ka šāda dzīve ir tiešs, viņu pašu nepareizo lēmumu un izvēļu rezultāts.

Grēka sekas ir redzamas itin visur. Robežlīnija starp tiem, kas mīl un kalpo Dievam, un tiem, kas to nedara, kļūst gana izteikta. Dievs mūs mudina pieņemt pareizus lēmumus; izvēles, kas vestu pretim dzīvei, ko Viņš ilgojas mums dot. Mums katram ir iespēja izvēlēties vienu no diviem ceļiem – plato ceļu, kas ved uz grēku un iznīcību vai šauro ceļu, kas ved uz dzīvību (sk. Mateja 7:13-14). Es iedrošinu tevi gan šodien, gan katru dienu izvēlēties dzīvību.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Labas izvēles kļūst par labu dzīvi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon