Mājvieta Dieva Garam

Mājvieta Dieva Garam

“Un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu (iekārtotos, paliktu, ierīkotu Sev pastāvīgu mājvietu) jūsu sirdīs.” (EFEZIEŠIEM 3:17)

Ja esi piedzimis no jauna, tad, cerams, zini, ka caur Svētā Gara spēku Jēzus mājo tevī. Jautājums ir tāds – vai Dievam tevī ir ērti? Vai Viņš tevī jūtas kā mājās? Lai arī tevī mājo Dieva Gars, tevī dzīvo arī daudz kas cits – tavas bailes, dusmas, greizsirdība, kurnēšana un neapmierinātība.

Reiz Dievs man parādīja ilustrāciju tam, kā ir mājot sirdī, kurā bez Viņa mīt arī kurnēšana, neapmierinātība un nemiers. Iedomāsimies, ka tu dodies pie draudzenes uz mājām, un tava draudzene atver durvis, un saka – “Sveika, nāc iekšā! Pagatavošu mums kafiju. Iekārtojies ērti un jūties kā mājās.” Tad tava draudzene sāk kliegt uz savu vīru, un tavā klātbūtnē abi sāk strīdēties, cīkstēties un apsaukāties. Cik ērti tu justos tāda strīda pašā viducī?

Ja vēlamies būt tā Kunga Garam ērta “mājvieta”, mums nākas atmest to, kas liek mums aizmirst par Viņa klātbūtni, vai Viņu aizvaino. Mums jāpārstāj žēloties, jāizdzen no sevis nemiers un nepiedošana. Mums jāpārliecinās, lai mūsu iekšējā pasaule būtu piepildīta ar visu to, kas iepriecina un pagodina Dievu. Mūsu mutei būtu jākļūst slavas un pateicības piepildītai. Katru rītu, atverot acis, mums vajadzētu teikt savā sirdī – “Labrīt, Kungs! Es gribu, ka Tu šodien manī justos ērti kā mājās!”

Mums visiem jāpārbauda, kas īsti notiek mūsu sirdī, jo tā ir Dieva mājvieta. Pārskatot savu iekšējo pasauli, mēs raugāmies uz svētu zemi, kur Dievs ir izvēlējies mājot. Apņemsimies Viņam iekārtot ērtu mājvietu!


Dieva vārds šodienai: Apņemies kļūt tā Kunga Garam par ērtu mājvietu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon