Paliec Dievā

Paliec Dievā

“Ja jūs paliekat Manī [dzīvojat savienoti ar Mani] un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.” (JĀŅA 15:7)

Šodienas pantā lasām, ka varam lūgt ko vien “gribam”, un tas mums notiks, ar nosacījumu, ka paliekam Kristū. Vienīgais veids, kā to iespējams panākt, ir savienojot savas paša vēlmes ar Dieva vēlmēm, kas notiek dabiski, mums nobriestot Viņā.

Ikviena patiesa ticīgā mērķis ir būt vienotam ar Dievu. Garīgi tas notiek, kad piedzimstam no jauna un turpinām pieaugt Viņā; tas notiek arī ar mūsu prātu, gribu un emocijām. Tādejādi mūsu vēlmes kļūst par Viņa vēlmēm, un mēs droši varam tām sekot.

Labs piemērs tam ir mans un Deiva aicinājums būt kalpošanā. Dieva vēlme bija redzēt mūs abus kalpošanā, palīdzam citiem ar tām dāvanām, kuras Viņš mums ir devis. Tā ir bijusi arī mūsu pašu sirds vēlme. Nebūtu bijis iespējams pavadīt daudzus gadus, ceļojot katru nedēļas nogali, nakšņojot viesnīcās, esot prom no savas ģimenes, ja vēlme būt kalpošanā nebūtu bijusi no Dieva. Viņš mūsos ir licis tik spēcīgu vēlmi kalpot, ka mēs esam bijuši gatavi arī no daudz kā atteikties un pārvarēt dažādus šķēršļus, lai varētu piepildīt Viņa gribu mūsu dzīvei.

Palikt Dievā nozīmē “draudzēties” ar Viņu, pavadīt ar Viņu laiku, dzīvot Viņa klātbūtnē un glabāt sevī ilgas, ko Viņš ieliek mūsu sirdī, zinot, ka tā ir Viņa griba mums. Viņš runā uz mums un piepilda mūsu sirdi ar ilgām, lai mēs lūgtu un prasītu to, ko Viņš tik tiešām ilgojas mums dot. Viņš būs uzticīgs un dāvās to, pēc kā mēs ilgojamies, kamēr vien tās būs arī Viņa ilgas, un kamēr mēs paliekam Viņā.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: “Draudzējies” šodien ar Dievu; Viņš ir brīnišķīgs draugs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon