Piedošana – atslēga, kas aizslēdz velnam durvis

Piedošana – atslēga, kas aizslēdz velnam durvis

“Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu; jo, ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaiga priekšā, lai sātans mūs nepieviltu; jo viņa nodomi mums labi zināmi.” — 2. Korintiešiem 2:10-11

Mums ļoti palīdz piedošana, jo tā ļauj Dievam mūsos paveikt Savu darbu. Kad neesmu pilna ar nepiedošanas indi, es jūtos daudz priecīgāka un arī fiziski mundrāka. Rūgtuma, nosodījuma un nepiedošanas radītais stress un spiediens uz cilvēku var radīt nopietnas slimības.

Tēvs nevar mums piedot mūsu grēkus, ja arī mēs nepiedodam citiem, un mēs pļaujam to, ko sējam (sk. Mateja 6:14-15; Galatiešiem 6:7-8). Sēj žēlastību, un tu pļausi žēlastību; sēj nosodījumu, un tu pļausi arī nosodījumu. Dieva žēlastībā tev jāatrod spēks piedot, lai atstātu savas sirds durvis atvērtas Tam Kungam.

Nepiedošana atstāj velnam pakāpienu, pa kuru viņš var ierāpties tevī un uzcelt īstu cietoksni. Tiklīdz viņš tiek pie cietokšņu būvēšanas, viņam izdodas aizkavēt Svētā Gara ietekmi tavā sirdī. Savukārt, kad tu piedod, ienaidnieks vairs nevar gūt pārspēku pār tevi, un tava sadraudzība ar Dievu paliek brīva un netraucēta.

Izvēloties paklausīt Dieva Vārdam, tu vari piedzīvot uzvaru pār ienaidnieku Svētā Gara spēkā. Tāpēc izdari sev pakalpojumu un esi ātrs piedot.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es negribu velnam dot pakāpienu celt cietoksni manā dzīvē. Es negribu pieļaut, ka kaut kas traucētu manai sadraudzībai ar Tevi. Es izvēlos piedot, lai varētu brīvi būt sadraudzībā ar Tevi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon