Pieņem Dieva nolikto laiku

Pieņem Dieva nolikto laiku

“Un, kad faraons tautu bija atlaidis, tad Dievs tos neveda pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks, jo Dievs sacīja: “Ka ļaudis nenožēlo un, redzēdami karus, neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē.” Un Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi…” — 2. Mozus 13:17-18

Reizēm Dievs mums dod sapņus un cerību par kādiem konkrētiem dzīves notikumiem. Bet ne vienmēr Viņš ļauj mums saskatīt konkrētu laiku, kad cerētais un ilgi gaidītais Viņa plāns varētu piepildīties. Lai arī tas ir grūti, bet bieži tieši šī nezināšana ir tā, kas liek mums palikt pie Dieva izvēlētā plāna. Pieņemot Dieva nolikto laiku, mēs varam iemācīties dzīvot cerībā un izbaudīt savu dzīvi, kamēr Dievs strādā pie mūsu problēmām.

2. Mozus grāmatā 13:17-18 teikts, ka Dievs Izraēla tautu veda uz apsolīto zemi caur tuksnesi, izvēloties ilgāko un grūtāko ceļu, jo Viņš zināja, ka tauta vēl nav gatava ieiet savā apsolījumā. Bija vajadzīgs apmācību laiks, viņiem bija jāpiedzīvo kādi ļoti grūti pārbaudījumi. Bet šī procesa laikā Dievs nekad nepārstāja par viņiem rūpēties un atklāt Savu nodomu.

Tas pats attiecas arī uz mūsu dzīvi. Dieva apmācību posmā mums vienkārši jādara tas, ko Viņš no mums prasa, un tieši tad, kad Viņš to saka, neapstrīdot un necenšoties visu izprātot pašiem. Lai arī cik ilgu laiku tas prasītu, mēs vienmēr varam būt pārliecināti, ka, pieņemot Dieva nolikto laiku, būs tikai vieglāk un labāk.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es pieņemu Tevis nolikto laiku. Varbūt es ne vienmēr to saprotu, bet es zinu, ka Tavi ceļi ir nevainojami, un es pilnībā Tev uzticos.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon