Pierādi savu mīlestību

Pierādi savu mīlestību

“Kad nu Viņš viņu kājas bija mazgājis, Viņš paņēma Savas drēbes un atkal apsēdās. Tad Viņš sacīja: “Vai jūs zināt, ko Es jums esmu darījis?”” (JĀŅA 13:12)

Es ticu, ka tikai par sevi pārliecināti cilvēki spēj būt patiesi kalpi. Jēzus spēja uzvilkt kalpa priekšautu un mazgāt Savu mācekļu kājas, jo zināja, kas Viņš ir, no kurienes nāk un uz kurieni dodas. Viņā nebija baiļu, Viņam nekas nebija jāpierāda; Viņš bija brīvs kalpot.

Daudziem mūsdienu cilvēkiem ir vajadzīgs augsts amats, lai viņi justos vērtīgi. Turpretim kalpa darbs nereti tiek uzlūkots kā zemākas kārtas darbs, lai arī Dieva acīs tas ir augstākais amats, kāds pastāv. Lai kļūtu par īstu kalpu, ir vajadzīga pazemīga sirds, un tieši tāda sirds Dievam ir patīkama. Nav svarīgi, kāds ir mūsu darbs vai kur mēs strādājam, jo mūsu aicinājums no Dieva ir kalpot Viņam un cilvēkiem.

Mazgājot mācekļu kājas, Jēzus parādīja piemēru, kā mums dzīvot. Kad mēs izvēlamies kalpot citiem, mēs tiekam svētīti un kļūstam tik ļoti laimīgi, ka citi var mūs apskaust (sk. Jāņa 13:17). Kalpojot cits citam, mēs piedzīvojam mīlestības patieso nozīmi. Jēzus bija augstāks par visiem, bet Viņš pazemojās un kļuva par kalpu. Vai esi gatavs sekot Viņa piemēram?


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Palīdzi tik daudziem un tik bieži, cik vien vari.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon