Sadusmo ienaidnieku

Sadusmo ienaidnieku

“Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.” (JĒKABA 1:2-3)

Viena no kļūdām, ko pieļauj daudzi kristieši, sastopoties ar grūtībām, ir lūgšanas, lai šīs problēmas apstātos. Es ticu, ka tā vietā mums būtu jālūdz pēc spēka un izturības; mums jālūdz, lai Dievs mums dāvātu pastāvīgu garu. Ja mēs spējam saglabāt pastāvību un pacietību tad, kad ienaidnieks vērš pret mums savus lielākos ieročus, vēloties izpostīt mūsu dzīvi, darbu vai ģimeni, viņš būs nokaitināts un galu galā sakauts, jo mēs būsim atteikušies ar viņu sadarboties.

Filipiešiem 1:28 ir teikts: “Nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā [pastāvība un bezbailība] ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva.” Šis pants mūs iedrošina nebaidīties un saglabāt pastāvību, kad velns saceļas pret mums. Tādejādi mēs ne tikai parādām velnam, ka viņš nespēj mūs pieveikt, bet arī parādām, ka uzticamies tam Kungam. Un šī uzticēšanās Dievam ir kā zīme, kas ļauj atbrīvot konkrētajā situācijā Viņam savu spēku un mūs atbrīvot. Es ticu, ka Dievs vēlas, lai tu dzirdētu Viņa vārdus – “Stāvi stipri un nebaidies.”


Dieva vārds šodienai: Lai tava uzticība Dievam ir tik pastāvīga, ka tā sadusmo ienaidnieku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon