Saņem lūgšanā Dieva spēku

“Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm.” — Ebrejiem 5:7

Lūgšana ir ārkārtīgi spēcīga, jo tā cilvēku sirdis no visas pasaules savieno ar Dieva sirdi debesīs. Kad lūdzam, mēs savienojamies ar Dievu, un Viņš darbojas mūsu ikdienas dzīvē daudz vairāk, kā spējam izprast.

Es ticu, ka lūgšana ir viens no varenākajiem spēkiem, kas pastāv izplatījumā. Tas varētu izklausīties kā ļoti drosmīgs izteikums, bet tā ir taisnība!

Lūgšana atver durvis, lai Dievs varētu darboties. Tā ir darbība, ko es un jūs varam darīt šeit uz zemes ikreiz, kad nepieciešams, lai mūsu dzīvē ienāktu spēks no debesīm, kas nestu gudrību, vadību, iedrošinājumu vai brīnumainu izlaušanos. Lūgšana mūs savieno ar Dieva spēku, un tieši tāpēc tā ir pats varenākais spēks, ko varam jebkur atrast. Pat Jēzum, kad Viņš bija šeit uz zemes, vajadzēja lūgt un saņemt šo spēku.

Vienīgi Dieva spēks var nest mieru un prieku, lielu gudrību, ienest cilvēka dzīvē vērtības apziņu un mērķi, kā arī piepildīt dažnedažādus brīnumu darbus.

Vai tu gribi piedzīvot šo spēku darbojamies savā dzīvē? Tad, lai lūgšana kļūst par tavu prioritāti.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, lūgšanas spēks ir kaut kas neiedomājams. Es gribu tikt savienots ar Tevi, un redzēt, kā Tu darbojies manā dzīvē, tāpēc tagad apņemos, ka palikšu nepārtrauktā lūgšanā Tavā priekšā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon