Saņem Svēto Garu un spēku piedot

Saņem Svēto Garu un spēku piedot

“Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu!” — Jāņa 20:22

Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu ar piedodošu sirdi. Mums visiem labprātīgi jāizvēlas paklausīt Dievam un piedot jebkurus pārdarījumus, sākot ar maziem līdz pat lieliem, lai arī cik ļoti uzmācīgi velns mēģinātu saindēt mūsu domas ar rūgtumu. Bieži to vieglāk ir pateikt, nekā izdarīt, bet Dievs arī neprasa, ka tu to paveiktu pats saviem spēkiem.

Bez Svētā Gara spēka tu pat nespēj piedot. To izdarīt saviem spēkiem ir pārāk grūti, bet, ja tiešām to vēlies, tad Viņš sūtīs Savu Garu tev palīgā. Tev atliek vien pazemoties Viņa priekšā un saukt uz Viņu pēc palīdzības.

Jāņa 20:22 Jēzus dvesa uz Saviem mācekļiem un teica: „Saņemiet Svēto Garu!” Viņa nākamie norādījumi tika doti attiecībā uz piedošanu.

To pašu Viņš saka arī tev. Viņš vēlas tevi piepildīt ar Svēto Garu un darīt tevi spējīgu piedot, bet tas tev Viņam jālūdz un pēc tam arī no Viņa jāsaņem. Ja vēlēsies, tad Dievs tev dos spēku atbrīvoties no rūgtuma un nepiedošanas savā sirdī.


Lūdz, lai Dievs pār tevi dveš Savu Svēto Garu, lai tu vari piedot tiem, kas tevi sāpinājuši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon