Sludini evaņģēliju un apmierini praktiskās vajadzības

Sludini evaņģēliju un apmierini praktiskās vajadzības

“Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” — Mateja 25:40

Reiz es dzirdēju stāstu par kādu sludinātāju Krievijā, kurš staigāja apkārt, sakot cilvēkiem: “Jēzus tevi mīl, Jēzus tevi mīl.” Viņš dalīja evaņģelizējošas brošūras, kad kāda dāma viņu uzrunāja – “Zini, tava sludināšana un šis buklets nepiepildīs manu vēderu.”

Šajā stāstā ir svarīga vēsts – reizēm mums nākas cilvēkiem parādīt Dieva mīlestību, apmierinot viņu fiziskās vajadzības, lai pēc tam mēs varētu dalīties Kristus evaņģēlijā.

Arī Jēzus runāja par to, cik svarīgi ir apmierināt cilvēku fiziskās vajadzības. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā Viņš saka, ka ikreiz, kad pabarojam izsalkušos, iedodam padzerties izslāpušajiem, apģērbjam nabagos, aprūpējam slimos – mēs to visu darām Viņam. Tādejādi Viņš parāda, ka, palīdzot kādam praktiski, mums paveras lieliska iespēja arī pasludināt evaņģēliju.

Redzot Dieva mīlestību, kas ikdienas dzīvē izpaužas rīcībā, ir daudz vieglāk ticēt sludinātajai vēstij par to, ka Dievs mūs mīl.
Kā tas izpaužas praktiski? Tas pat varētu sākties ar mazu solīti, piemēram, apskaujot kādu, kas jūtas nemīlēts. Pēc tam jau paveras lielas iespējas – vari atbalstīt kādu kalpošanu, kas palīdz slimajiem, izsalkušajiem vai izslāpušajiem. Varbūt tu vari kļūt par brīvprātīgo zupas virtuvē, piedalīties žēlsirdības kalpošanas projektos savā pilsētā vai doties misijas braucienā, lai kalpotu tiem, kas dzīvo kādā citā zemē. Kad tu esi pieņēmis lēmumu kalpot citiem – ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī praktiskiem darbiem – iespējas ir bezgalīgas.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es gribu savus vārdus piepildīt arī ar darbiem. Parādi, kā es praktiskā veidā varētu palīdzēt tiem, ko Tu esi licis manas dzīves ceļā, lai viņi spētu piedzīvot Tavas mīlestības spēku.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon