Sociālais taisnīgums

Sociālais taisnīgums

“Kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes.” — 5. Mozus 10:18

Ir vienkārši ļauni redzēt vai dzirdēt par kādu, kas nonācis vajadzībās un pilnīgi neko nedarīt. Ļaujiet paskaidrot!Pirms kāda laika, Tas Kungs man atklāja, cik ļoti Viņš vēlas, lai es darbotos taisnīguma jomā un iestātos par apspiestajiem. Daļēji tas ir Viņa aicinājums visai Kristus miesai.

Jau kopš tā laika, kad Dievs Vecajā Derībā deva Savu bauslību, Viņš meklē cilvēkus, kuri palīdzētu bāreņiem, atraitnēm, apspiestajiem, nabagajiem, vientuļajiem un aizmirstajiem.
Runājot ar Mozu, Viņš sacīja: “Neviena atraitne un neviens bārenis lai netiek apspiests.” (2. Mozus 22:21). Dieva sirds nav dalīta, Viņš “bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes.” (5. Mozus 10:18). Dievs teica Savai tautai – ja viņi pabaros svešiniekus, atraitnes un bāreņus, Viņš svētīs viņu roku darbu (sk. 5. Mozus 14:29).

Daži no mūsdienu pasaules vientuļākajiem un aizmirstākajiem cilvēkiem ir tās meitenes, kas piespiestas nodarboties ar prostitūciju, lai varētu izdzīvot, zēni, kuru vecāki miruši no AIDS, cietumnieki, kuri dienu no dienas pavada vientulībā savā cietuma kamerā, bezpajumtnieki uz ielām – patiesībā tādu cilvēku ir tik daudz!

Reizēm tas šķiet pārāk smagi, un tu varētu domāt – “Ko gan es varu darīt?!” Dievs man ir iemācījis – pat ja nevaru atrisināt visas pasaules problēmas, jau atvieglojot tikai viena cilvēka ciešanas, es varu nest lielas pārmaiņas šajā pasaulē.
Lūdzu, nekad nedomā, ka tas, ko tu vari dot, nav pietiekami. Mums blakus vienmēr ir kāds, kam sāp, kam ir salauzta sirds, kurš ir izsalcis vai bez pajumtes. Vai tu esi gatavs palīdzēt viņiem jau šodien?


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es zinu, ka Tava sirds grib palīdzēt nabagajiem un vientuļajiem. Dod man Savu sirdi, kas tiektos pēc taisnīguma un parādi tos vientuļos un dvēselē ievainotos, kam Tu gribi, lai es palīdzu.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon