Tiekot galā ar izbailēm

Tiekot galā ar izbailēm

“Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?” Psalms 27:1

Ir neiespējami sasniegt Dieva doto mērķi savai dzīvei, ja tu ļauj izbailēm pārņemt savas domas. Izbailes ir ļoti tuvas baiļu radinieces, un, ja ļausi tām uzturēties savā prātā, agrāk vai vēlāk tās novedīs tevi līdz izmisumam un nolaupīs jebkādu prieku.

Kad mēs plānojām braucienu uz Indiju, kur bija paredzēta viena no mūsu konferencēm, es piedzīvoju šādu izbaiļu sajūtu. Lai gan es biju sajūsmā par brīnišķīgo iespēju, tomēr es spēju domāt tikai par garo lidojumu un nabadzīgajiem dzīves apstākļiem, kas valda šajā valstī. Bet Tas Kungs runāja uz manu sirdi un parādīja, ka man jāpārvar savas izbailes, domājot un paliekot Viņa Vārdā. Ja es būtu ļāvusi sev nepārtraukti domāt tikai par ceļojuma negatīvajiem aspektiem, tas būtu nozadzis jebkādu prieku un aizrautību, ko Dievs vēlējās, lai es piedzīvoju.

Izbailes ir slazds, un tev ir stipri jāapņemas tajā neiekrist. Ja parādās apstākļi, kas mēģina tavā sirdī iesēt bailes vai nest izbailes, piemēram, nedrošība par nākotni vai jauni dzīves apstākļi, iespējas, izaicinājumi, tad atver 27. psalma 1. pantu un izsaki to skaļā lūgšanā – „Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?”


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es šodien pasludinu, ka Tu esi mans gaišums un mana pestīšana. Pateicoties Tev, man nav ne par ko savā dzīvē jābaidās. Tevī man ir dota uzvara.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon