Trīs vienā

Trīs vienā

“Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens.” (1. JĀŅA 5:7)

Šodienas pantā ir runāts par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, ko mēs pazīstam kā Svēto Trīsvienību. Lai arī šajā pantā nav minēts vārds “Dēls”, Jēzus šeit ir nosaukts par “Vārdu”. No Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas mēs zinām, ka Jēzus un Vārds ir viens un tas pats.

Domājot par Trīsvienību, mums jāatceras, ka viņi ir trīs un tomēr kā Viens. Matemātiski to mums nesaprast, bet saskaņā ar Rakstiem tieši tā tas arī ir. Svētam Garam dzīvojot mūsos, varam teikt, ka mūsos mīt arī Tēvs un Dēls.

Tā ir fantastiska realitāte! Pārāk brīnišķa, lai to varētu izskaidrot. Mēs varam vienīgi tai ticēt no visas sirds. Nemaz necenties to izprast. Esi kā mazs bērns un vienkārši tici tam, jo Bībelē lasām – Dieva pilnība – Tēvs, Dēls un Svētais Gars – dzīvo tevī un manī un katrā ticīgajā, kas atdzimis no augšienes un pieņēmis Jēzu Kristu kā savu Glābēju un Kungu (sk. Kolosiešiem 2:9-10).

Šai patiesībai vajadzētu mūs piepildīt ar drosmi, bezbailību un veselīgu dedzību. Mums vajadzētu ticēt, ka spējam piepildīt visu un jebko, ko Dievs ir ieplānojis mūsu dzīvei, jo Svētā Trīsvienība mums tam dod Savu spēku. Viņš mums dāvā visu, kas vajadzīgs un pat vēl vairāk. Dievs tevi mīl, Viņš ir ar tevi visu laiku, un Viņam tavai dzīvei ir labs plāns. Caur Viņa klātbūtni tu saņem spēku piepildīt savas dzīves plānu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Iesāc šo dienu ar drosmi, jo Dievs jau ir bijis tur, kur tev jādodas, un ir sagatavojis tev ceļu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon