Tuvojies Viņam

“Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka: uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo [Gars, kam Viņš licis mājot mūsos, ilgojas pēc mums, un Viņš ilgojas, ka Gars tiktu uzņemts ar greizsirdīgu mīlestību…]” — Jēkaba 4:5

Vai vēlies būt tuvāks Dievam? Viņš noteikti vēlas būt tuvāks mums. Augstāk citētajā rakstu vietā teikts, ka Viņa Gars mājo mūsos un ilgojas, ka mēs Viņu pieņemtu ar greizsirdīgu mīlestību. Vai ir iespējama vēl lielāka tuvība?

Mūsu attiecības ar Dievu vienmēr var kļūt vēl tuvākas. Patiesībā mēs esam tie, kas nosaka, tieši cik tuvas būs mūsu attiecības ar Viņu. Lai arī Viņš mājo mūsos, Svētais Gars neuzspiež mūs būt attiecībās ar Sevi. Viņš ilgojas, ka mēs paši Viņu ieaicinātu savā dzīvē.

Dievs mūs ir radījis sadraudzībai, un Viņš patiesi ilgojas pēc attiecībām ar mums. Viņš ilgojas ar mums sarunāties, uzklausīt mūs, mācīt un vadīt mūs – būt daļai no mūsu ikdienas dzīves. Un tas viss tikai mūsu pašu labā! Kad esam sadraudzībā ar Dievu, mēs tiekam atjaunoti. Labums tam, ka pavadām laiku ar Tēvu, ir vārdiem neizsakāms.

Mans draugs, es mudinu tevi neatlaidīgi dzīties pēc tā, lai atrastu laiku sadraudzībai ar Tēvu. Viņš gaida. Viņš saka – “Nāc pie Manis!” Tad, nu, uz priekšu! Un saņem visu, kas tev ir sagatavots!

Lūgšanas piemērs

“Dievs, mani fascinē Tavas ilgas pēc sadraudzības ar mani. Es arī gribu būt tuvāk Tev. Paldies, ka mani mīli un tuvojies man, kad es tuvojos Tev.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon