Svētais Gars mums dāvā uzvaru pār savām emocijām

Svētais Gars mums dāvā uzvaru pār savām emocijām

“Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi.” — Jāņa 14:16

Mūsu lielākais ienaidnieks ir mūsu emocijas. Mēs mēdzam ļauties, lai mūs vada tas, kā mēs jūtamies. Tomēr mums jāsaprot, ka sajūtas ir tik svārstīgas, ka tās mainās dienu no dienas. Būsim uzmanīgi, ka nesekojam katrai domai, kas iešaujas mūsu prātā, jo mūsu domas un sajūtas nedrīkst noteikt to, kas ir patiesība.

Piemēram, daudzi ir iekrituši depresijā, jo nespēj pieņemt patiesību, bet Svētais Gars ir nācis tieši tādēļ, lai atklātu mums patiesību. Mums jāspēj ieskatīties patiesībai acīs un uzņemties atbildību par savu rīcību, nevis meklēt atrunas, un savās grūtībās vainot visus citus. Kad mēs to darām un lūdzam pēc Dieva palīdzības, tad smaguma gars mūs pamet, un mēs jūtamies viegli un brīvi.

Pakļaujoties Svētajam Garam un paklausot Viņa atklātajai patiesībai, tu vari piedzīvot uzvaru pār savām emocijām. Jēzus sūtīja Svēto Garu pie mums, lai mums būtu savs Mierinātājs, Padomdevējs, Palīgs, Aizlūdzējs, Aizstāvis, Stiprinātājs un Atbalstītājs.

Paldies Dievam, ka mums vairs nav jāpaliek pieviltiem, vājiem, izdzisušiem, nomāktiem vai izmisušiem. Svētais Gars mums dāvā uzvaru pār emocijām!


Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, es nespēju pats valdīt pār savām emocijām un uzvedību. Paldies, ka palīdzi man, dodot Savu spēku, kas mani vada uz uzvaru.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon