Vai tu esi svētīts trauks?

Vai tu esi svētīts trauks?

“Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs Tam Kungam, sataisīts ikkatram labam darbam.” — 2. Timotejam 2:21

Bībelē minēts, ka mēs esam trausli trauki cilvēka miesā (sk. 2. Korintiešiem 4:7). Gluži kā keramikas trauki uz podnieka ripas, tā arī mēs esam veidoti no māla (sk. Jesajas 64:8). 1. Mozus grāmatas 2. nodaļas 7. pantā teikts, ka Dievs radīja Ādamu no zemes pīšļiem un 103. Psalma 14. pantā lasām: “Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.”

Lai arī mēs esam vāji un nepilnīgi, tomēr, kad piepildām savu trauku (sevi pašus) ar Dieva Vārdu, mēs kļūstam par Viņa svētības nesējiem – gatavi tam, lai Viņš mūs lietotu. Mēs visi Tam Kungam esam vērtīgi; Dievs var lietot pat ieplaisājušus podus!

Tomēr vispirms mums jābūt pilnībā nošķirtiem Dievam. 2. Timotejam 2:21 mums tiek atgādināts – “Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs Tam Kungam, sataisīts ikkatram labam darbam.”

Dienā, kad arī tu kļūsi par pilnībā nošķirtu un svētītu trauku, Dievs caur tavu dzīvi darīs neiedomājamus darbus.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es esmu Tavs. Es gribu būt trauks, ko Tu vari lietot. Es veltu sevi Tev. Es gribu tapt piepildīts ar Tavu Vārdu, gatavs ikvienam labam darbam, ko Tu esi man sagatavojis.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon