Vairāk par visu godā Dieva balsi

Vairāk par visu godā Dieva balsi

“Bet [viss]svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (JEREMIJAS 17:7)

Attieksme, kas ieaicina mūsu dzīvē Dieva klātbūtni, ir attieksme, kas pagodina Viņu pār visu pārējo. Mūsu attieksmei būtu jābūt – “Dievs, lai ko arī citi man teiktu, lai ko es pats domātu, lai kāds būtu mans plāns, ja es skaidri dzirdēšu Tevi sakām ko citu, zinot, ka tas tiešām esi Tu, es pagodināšu Tevi un Tavu Vārdu pāri visam!”

Reizēm mēs lielāku vērību piešķiram tam, ko saka cilvēki, nevis Dievs. Ja uzcītīgi lūdzam un dzirdam Dievu, bet tad sākam jautāt pēc padoma apkārtējiem cilvēkiem, tad mēs pagodinām citu cilvēku viedokli vairāk par Dievu. Tāda attieksme neļaus mums tik bieži un skaidri dzirdēt Dieva balsi. Ja tiešām vēlamies attīstīt spēju dzirdēt Dievu un sekot Viņa Gara vadībai tādā mērā, ka tas kļūst par mūsu dzīvesveidu, tad mums jāpārstāj ieklausīties tik daudzu cilvēku viedokļos un jāsāk uzticēties gudrībai, ko Dievs ielicis mūsu sirdī. Ir vieta arī labam padomam, bet iekšēja nepieciešamība pēc cilvēku atzinības neļaus mums sekot Dieva gribai.

Velns vēlas, lai mēs domātu, ka nespējam dzirdēt Dievu, bet Dieva Vārds skaidri pasaka, ka tā nav. Svētais Gars mājo mūsos, jo Dievs vēlas, lai Gars mūs vadītu ļoti personīgā veidā, lai mēs paši varētu dzirdēt Viņa balsi, kas mūs vadītu un iedvesmotu.

Šodienas pantā Dievs saka, ka mēs būsim svētīti, ja lūkosimies uz Viņu, bet divus pantus iepriekš, Jeremijas 17:5-6, teikts – kas tur miesu par savu atbalstu, sagaida smagas sekas, savukārt, tie, kas uzticas un pagodina To Kungu, taps svētīti. Ja klausāmies Dievā, notiks kas labs. Viņš vēlas būt par mūsu spēku, un vairāk par visu mums jāiemācās pagodināt Viņa Vārdu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Uzklausi, kas citiem ir sakāms, bet paklausi Dievam.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon