Valdi pār savu mēli

Valdi pār savu mēli

“..sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus!” — Psalms 34:14

Viena no svarīgākajām atslēgām Dieva pagodināšanā, ir iemācīties valdīt pār savu mēli. 50. Psalma 23. pantā teikts: “Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā…”

Kas gan notiktu, ja ikdienas tu atdotu savu muti Dievam un no tavām lūpām atskanētu vien dievbijīgi vārdi? Es nerunāju tikai par Dieva pielūgsmi un pateicību tavā lūgšanu laikā vai pozitīviem un iedrošinošiem vārdiem, ko tu velti pats sev. Visu tavu attiecību veselīgums ir atkarīgs no tā, kā tu runā ar un par citiem.

34. Psalma 13. pantā teikts – “…sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus”. Vai tu mēdz melot? Vai tev gadās aizvainot vai aprunāt? Vai arī tu izrunā iedrošinošus, dzīvību nesošus vārdus, kas nes prieku ikvienam, ko tu satiec?

Nodod savu muti Dievam un lieto to tikai tam, kas Viņu iepriecina – pielūgsmei un slavai, kā arī iedrošināšanai, pacelšanai un pateicībai. Katru rītu noliec savas lūpas uz Tā Kunga altāra. Atdod savu muti Dievam, lūdzot ar Viņa Vārdu – “Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!” (Psalms 51:17)


Lūgšanas piemērs

“Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute slavē Tevi un Tev pateicas. Palīdzi man lietot vārdus, kas nestu prieku un dzīvību apkārtējiem, kā arī slavu un godu Tev.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon