Vienprātība ar savu laulāto draugu

Vienprātība ar savu laulāto draugu

“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” — Mateja 18:20

Bībele māca, ka vienprātībā ir spēks. It īpaši patiesi tas ir laulībā. Man un manam vīram Deivam ir tik atšķirīgas personības, cik vien atšķirīgas tās var būt. Bet, neskatoties uz to, Dievs mūs ir satuvinājis, un ar katru dienu pat mūsu domas kļūst aizvien līdzīgākas, un mēs sākam ilgoties pēc viena un tā paša. Mūsu personības joprojām ir ļoti atšķirīgas, bet tagad mēs redzam, ka Dievs ar noteiktu mērķi ir salicis mūsu atšķirības vienā laulībā.

Ja tu vēlies, lai tava laulība un lūgšanu dzīve būtu spēcīga, jums jāiemācās savā starpā rast vienotību. Lielais jautājums ir šāds – Kā pāris var dzīvot vienprātībā, kuram šķietami nav nekā kopīga? Vienprātība jeb saskaņa sāk veidoties, kad iesaistītās puses pārstāj būt savtīgas. Savtīgums ir nenobriedis skatījums pašam uz sevi. Atslēga saskanīgai laulībai slēpjas spējā vispirms ieraudzīt otra vajadzības, būt gatavam pazemoties un darīt visu iespējamo, lai šīs vajadzības apmierinātu.

Kad tas ir izdevies, jūs spēsiet dzīvot saskaņā Tā Kunga priekšā, un, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa Vārdā, tur Dievs būs blakus. Tāpēc apņemieties ar savu laulāto draugu šodien dzīties pēc saskaņas un vienotības Tā Kunga priekšā.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es gribu savā laulībā piedzīvot vienotības spēku. Palīdzi mums atmest savtīgumu, lai varam baudīt spēku, ko dod vienotība Tavā Vārdā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon