I LU EYINI ALE EYI RA

Mungu le aku ni, ani fe amani ovuzu eri ma anzi ru. Le ni amani afa yi ‘yezu odekua yi le ku; Le ama ‘ye afa eyi ekile Erima mvii azini zii yi le. Le ama ma sopa Erima dria, atiru Erima rua, le Eri i, vini ama fee Ma le ama. Le ama ale Erima rua azini ca eri Vu sawa amani afa lele ‘diyi lezu risi. Le agi ‘ba ama alualu be. Ama kalafe angiri ‘diyi Yoana 3:16 ni ega geri walaru tu ‘diyisi. “O, ee, ani ra Yesu dra wudrikuru si,” ama ‘yo, te “wudrikuru ni” ovuni lu ‘ba kalafe Yesu ni drazu eyisi ri efikokoru ‘dini ku. Dra ama alualu ni. Dra mi si!

Download
I LU EYINI ALE EYI RA
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon