Kis dolgok, nagy dolgok

Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyó- dik lelkem. (Zsolt. 143,8)

Az, hogy megtanultam Istenben bízni és Hangjára támaszkodni életem nagy eseményeinél és döntéseinél, többek közt annak kö- szönhető, hogy odafigyeltem Rá a kis dolgokban is. egyszer Dave és én filmet készültünk nézni a családdal, de nem találtuk a távirá- nyítót. nem tudtuk nélküle lejátszani a filmet, ezért mindenki szor- galmasan kereste, de nem jöttünk rá, hol lehet.

Úgy döntöttem, imádkozom. A szívemben ezt mondtam, “szent szellem, mutasd meg, hol van a távirányító.” Rögtön eszembe jutott a fürdőszoba – és valóban megtaláltuk ott.

Ugyanez megtörtént velem a kocsikulcsokkal is. Mindenhol ke- restem őket, de semmi. Aztán imádkoztam, és szellememben láttam a kulcsokat az autóm első ülésén, pontosan ott is voltak.

ez a két sztori jól példázza a szent szellemnek azt az ajándékát, amit “ismeret beszédének” hívunk (1 Kor. 12,8). Isten természetfe- letti ismeretet adott nekem a távirányítóval és a kulcsaimmal kap- csolatban. ez az ajándék a többivel együtt hozzáférhető mindenki számára, akit betöltött a szent szellem. ezek az ajándékok termé- szetfeletti adottságok, melyek a hívőknek adattak, hogy segítsenek hétköznapi életünket természetfeletti módon élni.

Isten szeret minket. Annyira törődik velünk, hogy beszél hozzánk a kis dolgokban is (esetemben úgy, hogy egy gondolatot kaptam tőle a távirányítóval kapcsolatban, illetve látást kaptam a kocsikul- csaimról). Csak gondolj bele, mennyire akar beszélni velünk, ha nagy dolgokról van szó!


Isten szava ma hozzád: Emlékezz rá, annyira fontos vagy Istennek, hogy még életed kis dolgaról is beszélni akar veled!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon