Ариун Сүнс ба уучлах хүч чадлыг хүлээж ав

Ариун Сүнс ба уучлах хүч чадлыг хүлээж ав

Үүнийг айлдаад, Тэр тэдэн уруу үлээн Ариун Сүнсийг хүлээн авагтун. — Иохан 20:22

Бурхан биднийг уучилдаг зүрх сэтгэлээр амьдраасай гэж хүсдэг. Бурхан бид бүгдийг өөрт нь дуулгавартай байж, биднийг гомдоосон аливаа явдлыг хамгийн багаас том хүртэл уучлах сонголт хийхийг Тэр хүсдэг. Диавол бидний бодол санааг хорсол, уй гашуугаар хордуулахыг хичнээн их оролдсон ч бид хүмүүсийг дуртайяа уучилж, Бурханд дуулгавартай байхыг сонгох хэрэгтэй. Ингэж хэлэхэд амархан ч хийхэд хэцүү. Гэхдээ Бурхан таныг өөрийнхөө хүч чадлаар үүнийг хийж чадна гэж найддаггүй.

Та Ариун Сүнсний хүч чадалгүйгээр уучилж чадахгүй. Өөрийн хүчээр уучлахад үнэхээр хүнд байх болно. Харин хэрэв таныг үнэхээр чин сэтгэлээс хүсэж байвал Тэрээр танд туслахын тулд Ариун Сүнсийг илгээх болно. Та зүгээр л өөрийгөө даруу болгож, Түүнээс тусламж гуйхад бэлэн байх хэрэгтэй.

Иохан 20:22-т, Есүс дагалдагчид руугаа үлээж «Ариун Сүнсийг хүлээж ав»! гэж хэлдэг. Түүний дараа хүмүүсийг уучлах талаар заавар өгсөн. Яг адил зүйлийг Тэр танд хэлж байна. Тэр таныг Ариун Сүнсээр дүүргэж, бусдыг уучлах боломжтой болгохыг хүсдэг. Гэхдээ та өөрөө гуйж, Түүнийг хүлээн авах ёстой. Таныг хүсвэл, Бурхан таны зүрхэнд буй аливаа хорсол, үл уучлалыг ор мөргүй устгах хүч чадлыг танд өгч чадна.

Таныг шархлуулсан хүмүүсийг уучилж чадахын тулд таны дээр Ариун Сүнсээ үлээхийг Бурханаас гуйгаарай.


Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, би хүсэж байгаа тул Та миний дээрээс үлээж, Сүнсээрээ намайг дүүргээч. Би Ариун Сүнсний хүч чадлыг хүлээн авч, уучлахаар шийдэж байна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon