Би болихгүй

Би болихгүй

Намайг хүчирхэгжүүлэгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна. (Түүгээр дамжуулан би бүгдийг, ямар ч зүйлийг хийхэд бэлэн. Надад хүчийг өгөгч Түүгээр дамжуулан би христээс бүх хэрэгтэй хангамжийг авсан.) — ФИЛИППОЙ 4:13

Хүмүүс над дээр ирээд зөвлөгөө авч, залбирлын талаар асуудаг. Тэр үед нь би Бурханы үг болон Ариун сүнс юу гэж хэлж байгааг эдэнд хэлэхэд тэд өөдөөс “Тийм ээ, би мэдэж байна, Бурхан надад бас хэлсэн. Гэхдээ Жойс оо надад дэндүү хэцүү байдаг” гэж хэлдэг. Хүмүүсээс миний сонсож байсан шалтагуудын нэг нь энэ байсан.

Би Бурханы Үгийг хувьчлан судлан эхэлж байхдаа хэрхэн Есүс шиг болох талаар судалж, хаанаас эхэлсэн, хэн байсантайгаа харьцуулсан. Тэгээд би Түүнд “Би Таны арга замаар хиймээр байна. Бурхан минь надад үнэхээр хэцүү байна” гэж хэлж байсан.

Харин Бурхан надад дайсан чинь буулт хийлгүүлэхийн тулд тархийг чинь эргүүлж байгаа арга нь гэж хэлсэн. Бид Христийн хүчээр хийвэл Бурханы тушаалууд бидэнд хэзээ ч хэцүү байдаггүй.

Бурханд дуулгавартай амьдрах тийм ч хэцүү биш. Учир нь Тэр Ариун сүнсээ бидэнд өгсөн бөгөөд Тэр сүнс бидний дотор ажлаа хийж, Түүний хэлсэн зүйлүүдийг хийхэд тусалдаг. (Иохан 14:16) Тэр бидний дотор үргэлж байгаа тул бидний Түүнгүйгээр хийж чадахгүй байгаа зүйлүүдэд тусалж, боломжгүй зүйлийг боломжтой болгодог.


Бурханы нигүүсэлд ойр байж туслуулахгүй юм бол бид өөрсдөө хичнээн чармайж хийгээд ч улам л хэцүү байх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon