Бурханд хэцүү зүйл гэж байхгүй

Бурханд хэцүү зүйл гэж байхгүй

Аяа, Эзэн БУРХАН! Үзэгтүн, Та аугаа хүч чадлаараа болон сунгасан мутраараа тэнгэр ба газрыг бүтээсэн билээ. Танд юу ч дэндүү хэцүү биш. — ИЕРЕМИА 32:17

Бид өөрсдийн хүчээр бол бүх зүйлийг хийх боломжгүй байдаг. Харин Бурханы хүчээр бол бүгд боломжтой. Бурханд хэцүү зүйл гэж байхгүй!

Бурхан биднийг агуу зүйлд итгээсэй гэж хүсдэг. Түүний төлөвлөгөө бидэнд гайхалтай учраас гайхсандаа амьсгаа давхацахаар тийм гайхалтай гэсэн найдлагатай байгаасай гэж хүсдэг. Бид Бурхантай ойр байгаа бол томоор мөрөөдөх хэрэгтэй бөгөөд Түүнд хийж чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Иаков 4:2 дээр бид асуудаггүй учраас бидэнд юу ч байхгүй гэж хэлсэн. Бид зоригтойгор асуух хэрэгтэй(ёстой).

Та магадгүй би тийм агуу зүйлүүдийг хийгээд байхаар авьяас бэлэг бас чадвар байхгүй гэж хэлж болох юм. Гэтэл үнэндээ Бурхан шаардлага хангасан гэж дууддаггүй, харин дуудсан бол шаардлага хангасан болгодог. Та өөрөө хиймээр байвал Бурхан таны төсөөлснөөс ч гайхалтайгаар таныг ашиглах болно.

Та өнөөдрийн амьдралаараа Бурханыг дүгнэх хэрэггүй. Итгэлийн алхам хийж таны боломжтой гэж бодсоноос ч илүүгээр Тэр ажлаа хийх болно. Түүний төлөвлөгөө бидний амьдралд бодож байснаас, гуйснаас тань илүү их бялхамаар хангалттай байх болно. Та Түүнд “Эзэн минь, Та миний амьдралд юу өгөхийг хүсэж байна вэ?, би өөрийгөө Танд нээлттэй өгч байна. Таны надад өгсөн гайхалтай төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд та надад бүх зүйлийг өгөх болно гэдэгт би итгэж байна. Есүсийн нэрээр, Амээн!”


Та өөрийгөө чадвартай, боломжтой гэж бодолгүй Эзэнд ойртож, Түүний хүчийг ав. Тэр таны төсөөлснөөс ч илүүтэйгээр хийж гүйцэтгэхэд танд хэрэгцээтэй бүгдийг өгөх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon