Бурханы сайн төлөвлөгөө

Төрхөө олоогүй хөврөл байхад минь Таны нүд (миний амьдралыг) харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүд болоогүй байхад Бүгд номонд тань бичигдсэн байжээ. — ДУУЛАЛ 139:16

Бурхан биднийг энэ дэлхий дээр төрөхөөс ч өмнө, хамгийн сайн төлөвлөгөөгөө бидэнд зориулж бэлдсэн байсан. Түүний онцгой төлөвлөгөө биднийг унагаж, нураахын тулд байдаггүй.

Иохан 10:10-т Есүс “Хулгайч зөвхөн хулгайлан, алж, сүйтгэхээр ирдэг. Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ” гэж хэлсэн. Муу сүнс Бурханы бидэнд зориулсан сайн бүгдийг сүйтгэхийн тулд ирсэн бөгөөд бид Түүнийг эсэргүүцэж, баттай зогсох хэрэгтэй.

Бурханы төлөвлөгөө хараахан ирээгүй байж болно, гэхдээ хэзээ ч оройтож ирдэггүй. Бурхан яг одоо таныг сэргээж, дайсны тань хулгайлсан бүгдийг хоёр дахин илүү ихээр ивээл болгож өгөх болно. (Зехириа 9:12) Бурханаас үүнийг гуйгаад, Түүний таны амьдралд хэрхэн ажлаа хийхийг нь хараарай.


Бурхан таны хийж чадахгүй байгаа зүйлийг тань хийж өгөх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon