Бурханы хүч дор бай

Бурханы хүч дор бай

… Эзэн ба Түүний чадлын аугаа хүч дор (Түүний өгөх агуу хүчээр) хүчтэй (Түүнтэй хүч нэгтэй) байгтун. — ЕФЕС 6:10

Та ямар нэгэн үүрэг даалгавар авсан бол сайн гүйцэтгэж, биелүүлэх хамгийн чухал нууц бол Бурханы хүчинд ойр очих юм. Таны өөрийн хүч бол дуусна, харин Бурханы хүч хэзээ ч дуусахгүй.

Би амьдралдаа олон удаа юу хийхээ мэдэхгүй байдалд орсон, гэхдээ Бурхан надад тусалж ялалт байгуулж байсан. Намайг амжилтанд хүрэх бүрт минь Бурханы хүч надад тусалсан байдаг. Магадгүй танд иймэрхүү нөхцөл байдал тулгарсан байгаа бол танд бас ийнхүү туслах болно. Бурхан бол таны хүч чадал юм!

Эфэс 6:10 Паул хэрвээ бид Бурхантай ойр харилцаатай байвал бидний амьдрал Түүний хүчтэй хамт байх болно гэж хэлсэн. Иш үзүүлэгч Исаиа Эзэнийг хүлээж чадсан нь “бүргэдийн далавчаар уулын оройд хүрнэ” гэж хэлсэн. (Исаиа 40:31)

Эдгээр эшлэлүүд болон бусад олон эшлэл дээр бид хүчгүй болсон үедээ Бурхан дээр очвол Тэр хүчирхэгжүүлэх болно гэж хэлдэг.

Бурхан биднийг хэзээ ч орхихгүй гэж хэлсэн. Тэр бидэнтэй алхам тутам хамт байж бидэнд хүч хэрэгтэй үед биднийг хүчирхэгжүүлдэг.


Бурхан бидэнд хүчийг өгөхийг хүсдэг ба мөн биднийг хүчтэй байгаасай гэж хүсдэг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon