Бурхан Таны Төлөө

Бурхан Таны Төлөө

Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд (бүх) юу хэлэх вэ? Хэрэв Бурхан бидний талд юм бол, хэн биднийг эсэргүүцэх (чадах) вэ? [Бурхан бидний талд бол хэн бидэнд дайсагнах вэ?] — РОМ 8:31

Бурхан бол агуу Бурхан юм. Бид ямар ч дайснаас айх шаардлагагүй учир нь Тэр бүгдээс Агуу Бурхан бөгөөд Түүнд боломжгүй зүйл гэж үгүй.

Бурхан бидний төлөө бас бидний талд байдаг. Харин Муу сүнс бол бидний эсрэг байдаг. Бурхан бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байгаа. Тийм болохоор бид юунаас айх болж байна вэ?

Сион уул шиг л Бурхан бидний эргэн тойронд байгаа учраас бид хөдлөхгүй. Энэ хангалтгүй байгаа бол Тэр биднийг аварсан. Тэр бидний дотор байгаа бөгөөд биднийг хэзээ ч орхихгүй, хаяхгүй гэж хэлсэн.

Аврал бол Бурханаас бидэнд өгсөн хамгийн агуу ивээл бөгөөд Тэр бидэнд Туслагч Ариун сүнсийг өгснөөр бид Есүс шиг болох хүчийг авсан. Бурхан бидний дотор ивээл болон сүнслэг хүчийг өгсөн. Тэр бол хүчтэй бөгөөд бидний хийж чадахгүй зүйлсийг ч хийж чадна.

Бурхан биднийг Ариун сүнсний хүчээр Бурханы хайрыг бусдад харуулж, Түүний өгсөн чадвараар дамжуулан хүмүүст туслаасай гэж хүсдэг. Энэ бүгд Түүгээр дамжуулан хийгдэх болно.


Бурхан энэ дэлхийгээс сул дорой, мунхаг нэгнийг сонгодог нь хүмүүс тэднийг хараад “Бурхан хийсэн байна” гэдгийг харуулахын тулд юм.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon