Бүгдээс дээгүүр, дүүрнээр, бялхам, хэмжээлшгүй

Бүгдээс дээгүүр, дүүрнээр, бялхам, хэмжээлшгүй

Эдүгээ, дотор маань ажилладаг (Түүний зорилгыг хэрэгжүүлэх боломжтой мөн) хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хэмжээлшгүй (бидний дээд залбирал, хүслээс хязгааргүй, найдвар, эсвэл мөрөөдөл) бялхлаар үйлдэх чадвартай Түүнд (Түүний үйл ажиллагааны үр дүнд) — ЕФЕС 3:20

Таныг шархлуулсан хүний төлөө залбирч тэдэнд туслах хүсэл танд төрж байсан уу? Би ийм зүйлийг ойлгоно, надад тохиолдож байсан. Иймэрхүү үед миний хүсэл энэ бүгдийг хийхээс ч илүү байдаг, гэхдээ Бурхан энэ бүгдийг хийж өгөхдөө хавьгүй илүү байна.

Бидний амьдралд иймэрхүү зүйл тохиолдоход бид нүдээ том болгоод ийм бодол орж ирвэл “шууд өөрчилдөг”, бид Христийн бодлоор боддог байх хэрэгтэй. Яг үнэндээ ийм зүйл боломжгүй мэт санагддаг. Гэхдээ Бурхан бидний агуу зүйлд итгэж, том төлөвлөгөө гаргаж гайхалтай зүйлүүд хиймээр байгаа бол амаа нээж тангараглаасай гэж хүсдэг.

Бурхан ийм зүйлийг хийх чадвартай хүмүүсийг дууддаггүй, гэхдээ Тэр өмнөөс нь хийгээд алдар хүндийг нь Өөртөө авдаггүй. Тэрээр толгой нь эргэсэн хүмүүсийг дууддаг ч, тэр хүмүүсээ итгэлтэйгээр алхам хийж босоод зогсоход бэлэн хүмүүс гэдэгт итгэдэг. Тийм болохоор тэд Бурхантай ойр байж, Түүний гайхалтай “бүгдийг хангах” чадварт итгэж, Түүний хүчээр хийнэ гэдэгтээ итгэдэг.


Таны хүсэл дэндүү их, биелүүлэх боломжгүй мэт байвал өөрөө чармайх хэрэггүй, харин бүгдийг Хийж Өгдөг Түүнд даатга, тэр арга замыг мэдэж байгаа.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon