Бүх зүйлийнхээ төлөө залбир, айх хэрэггүй

Бүх зүйлийнхээ төлөө залбир, айх хэрэггүй

Эзэнд найдагч бүгд ээ, Тууштай байж, Зүрхээ зоригтой байлгагтун. — ДУУЛАЛ 31:24

Нэлээн дээхэн үед Эзэн надад “Бүх зүйлийнхээ төлөө залбир, айх хэрэггүй” гэж хэлсэн. Тэгээд хэдэн долоо хоногийн дараа Тэр надад айдас болон залбирлын талаар харуулсан. Гэтэл үнэндээ айлгаад байгаа зүйл маань үнэхээр жижигхэн зүйл байсан бөгөөд надад харин том асуудал шиг харагдаж айлгадаг. Түүний надад харуулсан зүйл бол том, жижиг ямар ч зүйл тохиолдсон бай залбирлаар шийдэх боломжтой байдал байсан.

Заримдаа бид өөрсдийн нөхцөл байдалдаа хэтэрхий их анхаардаг. Бид асуудалдаа илүү анхаарах тусам, илүү их айдастай байх болно. Оронд нь Бурханд гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Бидний тулгарч байгаа ямар ч асуудалд Тэр тусалж, зохицуулж өгөх болно.

Бурхан хүнд хэцүү үед биднийг хүчтэй, хатуужилтай болгодог бөгөөд Өөрийнхөө хүчирхэг мутартаа авах болно гэж амласан. (Исаиа 41:10) Тэр бас биднийг айдаст автаж болохгүй гэж тушаасан.

Гэхдээ Тэр биднийг айж болохгүй гэж хэлээгүй, харин айдаст захирагдаж болохгүй гэж хэлсэн.

Эзэн өнөөдөр танд ”Бүү ай, Би чамд туслах болно” гэж хэлсэн. Гэхдээ бид итгэлээр алхам хийж дуулгавартай байснаараа Бурханаас тусламж авах боломжтой.


Та айдастай байгаа үедээ бүү ухар. Эзэнд итгээд үргэлжлүүлээд яв.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon