Ганц зүйлийг эрэлхийл

Ганц зүйлийг эрэлхийл

Эзэнээс миний гуйсан, (байнга) эрэх ганцхан зүйл гэвэл Эзэний (сэтгэл булаам, гэрэлт хайр) гоо сайхныг харж, сүмд нь бясалган, Амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд Эзэний өргөөнд (Түүний оршихуйд) суух явдал. — ДУУЛАЛ 27:4

Та ганц л зүйлийг хүсэх боломжтой гэвэл та юу хүсэх вэ? Давид ганц л зүйлийг хүсэх байсан бөгөөд тэр нь Бурханы оршихуйд байх гэж хэлсэн.

Бурхантай ойр байна гэдэг бол амьдралын хамгийн чухал, нэгдүгээрт байх зүйл юм.

Гэхдээ бид өдөр тутмын ажилдаа түүртээд чухал зүйл болох Бурхантай хамт байж, Түүнийг таньж мэдэх, Түүнд талархах, Түүний зааварчилгааг эрж хайхаа хойш тавьдаг.

Энэ дэлхий дээр олон хоосон хүмүүс байгаа бөгөөд тэд амьдралаа сэтгэл хангалуун болгохын тулд шинэ машин авч, ажилд орж, харилцаагаа шинэчлэх зэрэг олон зүйлд тэмүүлдэг. Гэхдээ тэдний энэ олон зүйл нь тэднийг дүүргэж чадахгүй бөгөөд хүн болгонд Бурханы оршин байх цоорхой байдаг, түүнийг зөвхөн Бурхан Өөрөө л дүүргэх боломжтой юм.

Би таныг Бурханыг эрэлхийлж, амьдралынхаа бүх зүйлээ Түүний дараа тавиасай гэж хүсэж байна. Та Түүнийг эхэнд тавих юм бол юу ч хийсэн төсөөлөшгүй их ивээлээр дүүрэн байх болно.


Бурхан бол “Цорын Ганц” гайхалтай амар тайван, баяр хөөр, сэтгэл хангалуун байдал, дүүрэн байдлыг өгдөг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon