Гэмээ Мартаад Уучлалыг Хүлээж ав

Гэмээ Мартаад Уучлалыг Хүлээж ав

… Учир нь Би тэдний хилэнцийг (үнэнээр) уучилж, нүглийг нь дахин эс санана.” — ИЕРЕМИА 31:34

Танд ямар ч асуудал байсан, ямар ч хэцүү байдалд байсан Бурхан танд хайртай бөгөөд тантай ойр дотно харилцаатай байхыг хүсдэг. Есүс Христ дотор бидэнд шинэ амьдрал өгөгдсөн. Тэр танд Христчин шинэ гэр бүл, найзууд өгсөн бөгөөд тэд таныг хүлээн авч, хайрлаж, талархаж, дэмждэг. Та Есүсийн хамт ялалт дүүрэн амьдралаар амьдрах ба Тэр таны дотор байгаа бөгөөд таныг халамжлах болно.

Та гэм хийвэл гэмшээд уучлагдаж болно. Бурхан таныг гэм нүглийг харуулдаг болохоор та хүлээн зөвшөөр. Түүний сайн бүгд нь гайхалтай. Бурхан бидний гэм нүглийг зөвхөн уучилна гэж хэлээгүй, бас мартах болно гэж хэлсэн.

Бурханы өршөөл гайхалтай бөгөөд бид Түүний хайр, уучлал, өршөөлийг авсан учраас шархалсан болон урам хугарсан хүмүүст үүнийг хуваалцдаг байхад суралцах хэрэгтэй. Та хэн нэгэнд уурлаж байгаа бол Бурханы өгсөн өршөөлөөр тэр хүнийгээ уучлаасай гэж хүсэж байна. Та Бурханаас авсан хайраа илүү ихээр бусдад түгээх тусам, өөрөө илүү их аз жаргалтай болох болно.


Бурханы өршөөл өдөр бүр шинэ байдаг. Бид өдөр бүр шинэ газраас эхэлдэг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon