Залбиралын Эрх Мэдэл

Залбиралын Эрх Мэдэл

Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр (хууль бус, ёс бусыг тунхаглах) юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно. Газар дээр юуг тайлна (хууль гэж тунхаглах), тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гээд, — МАТАЙ 16:19

Бид зөвхөн бие махбодоос бүрдсэн хүмүүс биш, бидэнд сүнслэг бие гэж бас байгаа бөгөөд бидний биер махбодийн оршихуй нь сүнсний оршихуйгаа бий болгодог. Энэ бол үнэхээр гайхалтай завшаан юм. Бид залбирснаар сүнсний оршихуйд ордог ба тэр нь бидний амьдралаас үйлдэл болон гардаг. “Бурхан бол Сүнс” (Иохан 4:24) бүх зүйлийн хариултыг бид Түүнтэй хамт байснаар олно.

Есүс Петрт Мөнхийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө гэж хэлсэн. Түлхүүр хаалга онгойлгодог бөгөөд би энэ түлхүүрт итгэж байна. (зарим хэсэгт нь) энэ нь олон төрлийн залбирлыг хэлж байгаа юм. Есүс Пэтрт хүлэх болон суллах хүчийн талаар хэлж өгсөн нь сүнсний зарчимын тухай юм.

Хүлэх болон суллах хүч бол залбиралд дадах талаар хэлж байгаа юм. Бид зарим нэг хүлээсээсээ салахыг хүсэж байгаа учраас залбирч, асуудлаа өгснөөр хариултыг нь суллаж өгдөг. Залбирал бол мууг хүлж, сайныг сулладаг гэсэн үг юм.

Есүс бидэнд Бурханы хаанчлалын түлхүүрийг хэрэглэх хүч, эрх мэдэлийг өгсөн бөгөөд тэгснээр Бурханы хүслийг газарт авчирдаг юм.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon