Зовнилоо Бурханд өгч, зүрх сэтгэлээ дага

Тэр та нарт санаа тавьдаг учраас бүх зовнилоо Түүнд хая. 1 Петр 5:7

«Өөрийн бодол өөртөө зөв» гэсэн үг байдаг. Цаг үе ба амьдралтай холбоотой энэ сургамжийг санаж явбал бид бүхэнд өлзийтэй. Зүрхнийхээ дагахыг зөвлөж буй замаас хазайвал бид амьдралаа маш хүнд байдалд оруулна.

Гэхдээ би хувиа хичээсэн хүслийн талаар энд яриагүй. Бурханы таны зүрхэнд хийсэн хүслийг дагах тухай ярьж байна. Та амьдралаас юу хүсдэг вэ? Бурхан танд ямар хүсэн өгсөн гэж та итгэдэг вэ? Та үүнийг дагаж байгаа юу?

Зарим хүмүүс зүрх сэтгэлийнхээ дуудлагыг дагаж, алхам хийгээгүйгээс болж маш их санаа зовнил ба асуудалд автдаг. Тэд үүнийг хүрч болохгүй зүйл гэж шийдсэн байдаг.

Библид, Бурхан бидэнд санаа тавьдаг учраас бид Түүнд бүх түгшүүр, зовнилоо өгөх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Таныг зүрхээ дагахаас хойш чангаадаг ямар ч санаа зовнил байсан үүнийг Бурханд өгч, Түүгээр санаа тавиул.

Таны зүрхэнд суулгасан Түүний хүслийг дагаасай гэж Тэр танаас хүсдэг. Санаа зовнилоо Бурханд үүрүүлж, зүрх сэтгэлээ дага. Та Түүнд итгэж болно. Тэр танд санаа тавих болно!

Залбирлын эхлэл

Бурхан, би санаа зовнилоосоо болж зүрхэнд минь байрлуулсан Таны хүслийг заримдаа дагадаггүй. Иймээс өнөөдөр Танд энэ бүх зовнилоо өгч байна. Та эдгээрийг шийдвэрлэж чадах бөгөөд намайг зүрхээ чөлөөтэй дагахыг хүсэж байгааг мэдлээ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon