Зүрх Сэтгэл Ямар байх нь Хамгийн Их Хамаатай

Зүрх Сэтгэл Ямар байх нь Хамгийн Их Хамаатай

Зүрх юугаан урьтан хамгаал. Амийн булгууд түүнээс ундарюу. — СУРГААЛТ ҮГС 4:23

Зүрх сэтгэл бол бидний гүнд байгаа оюун бодлын төлөөлөгч юм. Бид Бурханд үйлчилж байхад цэвэр зүрх сэтгэлтэй байх нь чухал юм. Хүн зөв зүйлийг хийж болно, гэхдээ зүрх сэтгэл нь зөв биш сэтгэлтэйгээр хийж болохгүй. Амазиа хаан ийм хүн байсан. Тэр бүх сайн зүйлүүдийг хийсэн, гэхдээ түүний зүрх сэтгэл зөвт байгаагүйгээс Бурханы таалалд нийцээгүй. (2 Шастир 25:2)

Бид өөрсдийн зан байдлаа сайжруулахын тулд сайн дадлага хэрэгтэй бөгөөд энэ нь биднийг шархлуулдаг ч гэсэн үнэ цэнэтэй зүйл юм. Бурханд бүх зүрх, сэтгэлээрээ үйлчилснээр бид Бурхантай илүү ойр болдог.

Библи дээр бид хүнд сайхан харагдаж, таалагдахын тулд сайн үйлийг хийж, хүмүүст сэтгэгдэл төрүүлэх гэж залбирч болохгүй гэж хэлдэг. Бид хийж байгаа зүйлээ Бурханд хандаж хийвэл Түүгээр шагнагдах болно.

Тиймээс хийж байгаа бүх зүйл дээрээ залбирлаар хандаж, зөв бус зан чанар байгаа бол Бурханд ил болго. Буруу зүйл байгаа бол Бурханаас тусламж гуйж өөрчлүүл. Та хийж байгаа зүйлээ, Бурхан хүсэж байгаа гэж бодож байвал үргэлжлүүлэн хий, Түүнийг алдаршуулахын төлөө хий. Та ийм байснаар Бурхантай ойр дотно харилцаатай болох болно.

Бурхан биднийг юу хийж байгаагаас илүүтэйгээр, яагаад энэ зүйлийг хийж байгаад илүү анхаарлаа хандуулдаг. Хүмүүс хийсэн зүйлийг хардаг бол Бурхан зүрх сэтгэлийг хардаг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon