Муугаас сайн болох

Муугаас сайн болох

Та нар намайг хорлох гэсэн боловч Бурхан өнөөдрийнх шиг үй олон хүний амийг аврахын төлөө түүнийг сайнаар эргүүлсэн юм. — ЭХЛЭЛ 50:20

Бурхан бидний сүнсийг шинэчилэхийг хүсдэг. Та Түүнд илүү ойртох тусам Түүний хүч, эдгээлт болон дахин шинэчлэх хүчийг нь илүү мэдрэх болно. Тэр таны амьдрал зогссон байгаа тэр газраас бүгдийг зөв байрлалд нь оруулсны дараа цааш нь үргэлжлүүлэн хөдөлгөдөг.

Иосеф бол бидний эсрэг байгаа муу зүйлийг Бурхан сайнаар эргүүлж байгааг харуулсан Библийн гайхалтай жишээ юм. Энэхүү түүхэнд Иосеф Эхлэл 50:20 дээр ах нартаа та нар надад мууг (үнэхээр хорон муу) хийсэн ч тэр нь Бурхан та нарын гэр бүл болон бусад олон мянган хүмүүсийг өлсгөлөнгөөс аврахын тулд сайн зүйлд хэрэглэсэн гэсэн.

Харин би өөрийнхөө амьдралын хувьд би хүчирхийлэлд өртөж байсандаа баяртай байдаг гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ уучлалын хүч болон Бурханаар дамжуулан шарх минь эдгэрч, намайг илүү сайн, хүчтэй, сүнсний хүчтэй мэдрэмжтэй хүн болгосон. Тэр миний сүнсийг эмчилж, айдас болон сул байдлаас гаргасан. Би итгэж, хайрлаж, уучилж, нийцтэй амьдарч байгаа бөгөөд Бурхан миний сүнс сэтгэлийг эдгээж сэргээсэн шиг, таныхыг ч бас эдгээж сэргээх болтугай.


Хэрэв таны амьдралд муу зүйл тохиолдвол зөвхөн Бурхан бүх нөхцөл байдлыг шинэчлэх болно гэдгийг сана. Тэр мууг сайн болгодог.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon