Найдварын Хүч

Найдварын Хүч

… (Абрам хүний хувьд) итгэлээр доройтсонгүй… Бурханы амлалтын талаар тэрээр үл итгэн тээнэгэлзэх бус, харин ч итгэлээр хүчирхэгжихдээ Бурханд алдрыг нь өргөж, — Ром 4:18-20

Бид үйлчлэлээрээ жил бүр олон хүмүүст туслахыг хүсдэг бөгөөд Бурхан биднийг өсөөсэй гэж хүсэж байгаа гэдэгт итгэдэг. Мөн Бурханд өөр төлөвлөгөө байгааг олж харснаар бид тэр жилдээ өсөөгүй байсан ч, нөхцөл байдлаас болж баяр хөөрөө алдахгүй байхыг хичээдэг.

Бид олон зүйлд итгэдэг гэхдээ үүнээс дээгүүр Хэн нэгэнд итгэдэг. Тэр Хэн нэгэн бол Есүс юм. Бид үргэлж юу болох гэж байгааг мэддэггүй. Бид бүх зүйл сайны төлөө байгаа гэдэгт л итгэдэг.

Абрамыг харвал тэр өөрийн нөхцөл байдлаа харсан (бодит байдлыг мэдэж байсан) бөгөөд өөрийнхөө бие махбод болон Сарагийн сав нь хоосон гэдгийг л харсан. Хүний хувьд найдах зүйл үлдээгүй боловч тэр итгэл дотор найдсан. Абрам сөрөг нөхцөл байдалд ч эерэгээр хандсан.

Еврэй 6:19 дээр найдвар бол бидний сүнсний зангуу гэж хэлдэг. Найдвар бол биднийг хэцүү зүйлд ч хүчтэй, баттай зогсоход тусалдаг. Тиймээс найдвараа бүү алд. Хэн ч таныг сэтгэлээр унахгүй гэж амлаагүй. Та найдвар дүүрэн эерэг байж чадна.


Өдөр бүр найдвар дүүрэн хүлээлттэй бай.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon