Олон Янзын Хүсэлт Гуйлт

Олон Янзын Хүсэлт Гуйлт

Бурхан Эзэний маань ивээл Бидэн дээр байх болтугай! Бидний гарын үйлсийг Бидний төлөө бат тогтоогооч! Тийм ээ, гарын маань үйлсийг бат тогтоогооч! — ДУУЛАЛ 90:17

Энгийн хүсэлт болон онцгой хүсэлт хоёрын хооронд ялгаа байгаа. Энгийн хүсэлт нь хийж болдог бол онцгой хүсэлт хийхэд хэцүү.

Та удаан хэцүү ажил хийсэн байж болно, тэгээд л хүмүүс ихэвчлэн хүлээн зөвшөөрдөг байх. Гэхдээ хүлээн авч байгаа байдал нь ашиг тустай байх хэрэгтэй. Үргэлж үнэнийг ярьж, хийдэг байхын тулд бүх хүмүүсийн хүсэлтийг биелүүлж чадахгүй.

Бид хүмүүсийг бус, Бурханыг сонгож байгаа бол Тэр бидний хүсэлтийг биелүүлдэг. Энэ бол Түүний бэлэг бөгөөд биднээс шалтгаалах зүйл байхгүй. Бурхан биднийг цаг заваа, хүч чадвараа дэмий бүү гарздаасай гэж хүсдэг. Тэр зүгээр л Өөрт нь итгээсэй гэж хүсдэг. Бурхан өөрийн тусламжийг бидэнд өгснөөр гайхалтай зүйлүүд тохиолдож эхэлдэг. Бидэнд боломжтой үүд хаалгууд нээгддэг. Та хүртэх ёсгүй ивээл болон хангамжуудыг авч эхэлдэг.

Бид өдөр бүр Бурханы онцгой тэтгэлэгийг хүсэн залбирах хэрэгтэй. Энэ нь бидэнд итгэлээр дамжуулан, нигүүслээр ирдэг бэлэг юм. Тиймээс та үргэлжлүүлэн гуйсаар байвал та авах болно.


Бид өөртөө байгаа бүх зүйлдээ баярлах хэрэгтэй. Учир нь энэ Бурханы бэлэг бөгөөд Тэр бэдэнд онцгой хүчээ харуулж “Баярлалаа, Эзэн минь” гэж хэлэхээс өөр зүйл бидэнд үлдэхгүй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon