Сэтгэлийн сорилт дунд Бурханд итгэж найдах нь

Сэтгэлийн сорилт дунд Бурханд итгэж найдах нь

Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ аягыг Надаас алгасуулаач. Гэвч Миний хүслээр бус, харин Таныхаар [үргэлж] болог гэв. — Лук 22:42

Ариун Сүнсийг дагадаг, төлөвшсөн христэд итгэгч болох нь нэг шөнийн дотор болдог үйл биш. Энэ бол цаг хугацаа шаардсан сурах үйл явц юм. Бага багаар, нэг туршлагаас нөгөөгийн дараа Бурхан бидний сэтгэл хөдлөлийг туршин шалгаж, өсөх боломжийг өгдөг.

Бурхан бидний сэтгэл мэдрэмжийг сэрээсэн хүнд нөхцөл байдал дундуур явуулдаг. Ингэснээр бид өөрсдийгөө сэтгэл зүйн хувьд хичнээн тогтворгүй болохыг, түүний тусламж ямар их хэрэгтэйг олж харах боломжтой болдог.

Есүс үүнийг бидэнд жишээ болгон харуулсан. Бидний гэмийн төлөө цовдлогдохоос өмнө Тэр сэтгэл санааны маш том тэмцэл дунд оройг өнгөөрөөдөг. Тэр үхэхийг хүсэхгүй байсан ч сэтгэл хөдлөлөө дарахын тулд Бурханд «Миний хүсэл биш, харин Таны хүслээр болог» гэж залбирсан. Юмс тэр дороо өөрчлөгдөж сайжраагүй нь лавтай. Гэсэн ч Есүс байж болох хамгийн агуу сорилтыг эцэст нь ялан дийлж, гарч ирдэг.

Та ч гэсэн сэтгэл санааны сорилт, шалгууртай тулгарсан үедээ үүнийг хийж чадна. Есүс Өөрийнхөө мэдрэмжээр удирдуулаагүй бөгөөд та бас тэгэх хэрэггүй. Аливаа зүйл таны сэтгэл санаанд нөлөөлөх үед үүнийг Бурханд туйлын итгэж найдах боломж гэж үз.


Залбирлын эхлэл

Эзэн, сэтгэл санааны сорилт замд минь таарахад би Танд бүрэн итгэн найдаж болно гэдгийг мэдлээ. Би Есүсийг дагаж, «Миний хүсэл биш, харин Таны хүслээр биелэг» гэж хэлнэ. Надад хамгийн сайн нь юу болохыг Та мэддэг учраас би Танд бүхий л итгэл найдвараа тавьж байна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon