Уучлалыг Хүлээж Аваарай

Уучлалыг Хүлээж Аваарай

Би, зөвхөн Би л өөрийнхөө төлөө гэмт үйлдлийг чинь арилган Нүглийг чинь дурсахгүй. — ИСАИА 43:25

Таны асуудал ямар ч бай, та өөрийнхөө тухай яаж ч буруу бодож байсан хамаагүй таны хийх зүйл бол зүрх сэтгэлийнхээ гүнд “Бурхан танд хайртай” гэдэг үнэнийг хийгээрэй. Есүс Христ таныг уучлахын тулд Өөрийн амиа өгч, тэгснээр танд шинэ амьдрал өгсөн юм. Бурхан таныг дэмжиж, туслуулж, хайрлуулахын тулд шинэ гэр бүл, найз нөхөд өгсөн. Тэр таныг хайрлаж халамжилдаг учраас та бас тийм байх хэрэгтэй.

Бурхан болон таны хооронд гэм нүгэл байгаа бол гэмшээд, уучлагдаарай. Та юу ч хийсэн бай “Эзэн минь, би ийм зүйл хийчлээ, Таны хайр бол хувирашгүй, гайхалтай гэдгийг би мэднэ, намайг уучлаарай. Та миний гэм нүглийг зүүнэ, Өрнө нь дорноос хол байдаг адил Гэмт үйлдлийг маань биднээс Тэрээр тийн холдуулсан. (Дуулал 103:12)

Та гэм нүглээ гэмшиж, Бурханаас уучлал авсан байгаа, тиймээс Түүн дээр байнга ирээд дахин дахин залбираад байвал Тэр таныг уучлаад зогсохгүй, мартсан байгаа гэдгийг сануулж байгаатай адил юм.


Энэ цаг мөчөөс аль хэдийн уучлагдсан зүйлийн төлөө өөрийгөө шийтгэхээ боль.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon