Бодит мэт харагддаг хуурамч нотолгоо

Бодит мэт харагддаг хуурамч нотолгоо

Учир нь Бурхан бидэнд айдсын бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн. — 2 Тимот 1:7

Сатан өдөр бүр бидний тэнхээг барагдуулах айдсыг бидэнд тохохыг хүсдэг. Би айдсыг «бодит мэт харагддаг хуурамч мэдүүлэг» гэж нэрлэдэг. Айдас биднийг Бурханы өгсөн хүч чадал, хайр ба эрүүл ухаанаас холдуулах зорилготой. Заримдаа бид айдсыг сэтгэл хөдлөл гэж боддог ч үнэндээ энэ бол сүнс юм. Бодит байдал дээр айдас бол Сатаны дуртай зэвсгүүдийн нэг бөгөөд тэр ялангуяа христэд итгэгчдийг энэ зэвсгээрээ байнга зовоох дуртай.

Харин Есүс, «итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой» гэж хэлсэн! (Maрк 9:23). Тэгэхээр Библид итгэдэг, сүнсний галтай бөгөөд айдасгүй христэд итгэгч хүн бол дайсны хамгийн том айдас нь болж таарна!

Айдас бол итгэлийн эсрэг тал гэгддэг бөгөөд энэ нь ч үнэн. Бид айдастай зэрэгцэн итгэлээр амьдрах боломжгүй. Айдас биднийг зэрэмдэг болгож, Бурханы амлалтуудыг хүлээж авахад саад болдог. Мөн айдас биднийг итгэлийн алхам хийж, Бурханы дуудлагыг дуулгавартай биелүүлэхгүй байхад хүргэдэг.

Итгэлийн хүч чадлаар айдастай халз тулах ёстой. Бид Бурханы үгийг тунхаглаж, айдаст зайлахыг тушаах ёстой.

Тэгэхээр дараагийн удаа айдас таны хаалгыг тогшвол итгэлээр үүдээ тайлуул!


Залбирлын эхлэл

Эзэн, намайг «бодит мэт харагддаг хуурамч нотолгоотой» тулгарахад надад сэрэмжлүүлж өгөөч. Таны тусламжтай би айдаст итгэлийн хүчээр хариулж, айдсыг ирэх болгонд нь зайлуулж чадна гэдгээ мэдлээ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon